Bilgi akışı için harcanan çaba ve zaman kayıp mıdır? 

Bilgi akışı için harcanan çaba ve zaman kayıp mıdır? 

Bilgi akışı için harcanan çaba ve zaman kayıp mıdır? Kurum ve organizasyonlar içinde karar oluşturabilme süreçleri tüm yönetim seviyelerinde bilgiye dayanır. Süreç ve iş performanslarının derlenmesi ve analiz edilmesi kurumsal kaynakların kullanımında önemli bir enerjiyi tüketir. Çoğu kurumda ise çalışanlar, süreçlerinden derledikleri verilerden analiz ederek oluşturdukları rapor,  tablo ve grafiklerin günlük ve haftalık iş programlarında önemli yer tuttuğunu ve süreçleri iyileştirmek için zaman bulamadıklarından yakınırlar. Bu süreç bir süre sonra görev tanımının önemli bir kısmını kapsar ve hatta bazı çalışanlar performans ve kariyer gelişimlerini veri analizi ve sunum hazırlama performansları ile özdeşleştirerek süreçlerden koparlar. Süreçlerle ilişki odağını problem çözme, iyileştirme yapma yerine, raporlama için ihtiyaç duydukları verileri elde etmek üzerine kuran çalışanlar, birçok problemin proseslerde uzun yıllar yaşamasını ve o prosesin bir doğal parçası haline gelmesine neden olurlar.

IPS ESS süreç performanslarının izlenmesi ve verilerin analiz edilerek gerçek zamanlı dağıtımının dijital teknolojilerle sağlanması ile çalışanların veri derleme ve analiz etme, raporlama süreçlerinde enerji kayıplarını ortadan kaldırarak süreç iyileştirmelerine odaklanmalarını sağlar.