ORGANİZASYON VE SÜREÇ KAYNAKLARI YÖNETİMİ ile VERİMLİLİK

İNSAN

Görev ve Çalışma Talimatları Kütüphaneleri

KURUMSAL YAPI

Süreç ve İş-Zaman Analizleri

KAYNAK KULLANIMINDA VERIMLILIK

Yönetim Organizasyonu ve Süreç Maliyetlerinde Optimizasyon

IPS CORE

SÜREÇ KAYNAKLARI VE ORGANİZASYON YÖNETİMİNDE VERİMLİLİK

Süreç Kaynakları ve Organizasyon Yönetiminde Yalınlık

İş süreçleri ve organizasyon ve süreç kaynakları kullanımında netlik ve yalınlık kurumsal performansın gelişimi için temel yapı taşlarıdır.

IPS CORE İş süreçleri ve organizasyon kaynak kullanımında izlenebilirlik sağlarken,  iş-zaman analizleri ile  kaynak kullanım maliyetlerinin etkin yönetilmesine destek olur.

IPS CORE Temel Olarak;

 • Görev tanımları ve iş süreçlerinde kurumsal standartlar,
 • Organizasyon yönetiminde yalınlık,
 • Süreç haritaları ve kaynak kullanım dağılımında netlik,
 • Doküman yönetiminde yalınlık,
 • Makina ve ekipman yönetiminde şeffaflık sağlarken,

Kurum içi iş süreçleri ve yönetim organizasyonu faaliyetlerinin maliyetlerinde optimizasyon sağlayacak etkinlikte izlenebilirlik sunar.

 • PERSONEL ÖZLÜK YÖNETİMİ

  Personel Özlük Kayıtları

  Personel Doküman Dijital Arşivleme

  Standart Doküman Oluşturma

 • ORGANİZASYON YÖNETİMİ

  Görev Tanımları ve Çalışma Talimatları Kütüphaneleri

  İş Pozisyon Seviye  Analizleri

  Organizasyon Yönetimi

 • SÜREÇ HARİTALARI VE KAYNAKLAR

  Süreç Haritaları ve Kaynak Kullanım Analizleri

  İş Zaman Analizleri

  İş Güvenliği, Çevre, Kalite Risk Analizleri

 • İŞ MERKEZLERİ VE DEMİRBAŞ ENVANTER YÖNETİMİ

  Kurum İş Merkezleri ve Şubeler

  Makine ve Ekipman Demirbaş Envanter Yönetimi

 • PDKS ve İZİN YÖNETİMİ

  Esnek Mesai ve Vardiya Grupları Yönetimi

  Personel Devam Takip ve İzin Yönetim Sistemi

HER İŞLEMİN BİR BEDELİ VAR!

Organizasyon ve iş süreçlerinde kaynak kullanım verimliliği için;