GERÇEK ZAMANLI BİLGİ İLE DAHA ÇEVİK KARARLAR

TOPLAR

Dinamik Yapıyla Süreçlerden Derlenen Ham Veriler

DÖNÜŞTÜRÜR

Kurumsal Standartlar ve İş Zekâsı ile Anlamlı Bilgiye Dönüşüm

SAĞLAR

Tüm Katmanlarda Gerçek Zamanlı Bilgiyle Daha Çevik Kararlar

IPS ESS

EKİPLERİ YORMADAN TEK ELDEN PERFORMANSIN ÖLÇÜMÜ VE İZLENMESİ

Hayal Gücü Kadar Esnek İş Zekâsı Uygulaması ile Daha Çevik Kararlar

 IPS ESS Tüm iş-süreç performanslarının tek elden ölçümü ve izlenmesi ile,  hızlı-etkin bilgi akışı ve çevik kararlar oluşturulmasını sağlar.

  Kurumsal standartlar ve iş zekâsı ile stratejik yönetim için hayal gücü kadar esnek olan IPS ESS, tüm iş süreçlerini yapılandırır, süreçlerden ham verileri toplar, anlamlı bilgilere dönüştürür ve stratejik katmanlara gerçek zamanlı olarak rapor, tablo ve grafik formlarında dağıtır.

 Böylece tüm çalışanlar, kendi iş merkezlerinin performanslarını gerçek zamanlı olarak izler, yönetim katmanlarına ise, sadece ekiplerinin ihtiyaç duydukları desteği sağlamak kalır. Zaman ve çabanın veri analizi yerine iyileştirici faaliyetlere aktarılmasıyla tüm hedeflere ulaşılır. Buna bağlı olarak etkin ve hızlı kararlar sayesinde sahiplenme, odaklanma, verimlilik ve performans yükselirken, maliyetler düşer ve karlılık kurum genelinde artar.

Sonuç olarak,  tüm çalışanların süreçlerin iyileşmesine odaklandığı,  verimlilik ve kurum içi iletişimin geliştiği, karlılık ve rekabet gücünün yükseldiği bir organizasyonla başarının paylaşımı sağlanır.

Kurumsal bilgi akışında kaçan fırsatlar ve oluşan maliyetlerin farkında mısınız?

Request Form


Kurumsal Bilgi Akışında Dijital Dönüşümle Daha Çevik Kararlar