İNSAN SERMAYESİ YETKİNLİK VE YETERLİLİK GELİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ

YETKİNLİK

Davranışsal Yetkinlik Gelişimi ile Kurumsal İletişim ve Verimlilik

YETERLİLİK

Teknik Yeterlilik Gelişimi ile Kurumsal Esneklik ve Sürdürülebilirlik

GELİŞİM

İnsan Sermayesi Gelişimi ile Yüksek Rekabet Gücü

IPS TALENT

YETKİNLİK VE YETERLİLİK GELİŞİM YÖNETİM SİSTEMİ

Yetkinlik ve Yeterlilik Gelişiminde Süreklilik

IPS TALENT, insan sermayesi gelişim yönetiminde, davranışsal yetkinlik ve teknik yeterlilik gelişimlerinin,  stratejik bir planlama ile sürekliliğini sağlar. işletmelerin yüksek verimlilik, yenilikçilik, yaratıcılık ve yüksek rekabet gücü kazanımı için dinamik esnek yapısı ile beyaz ve mavi yaka gelişim yönetim ihtiyaçlarını bütünsel olarak karşılar.

IPS TALENT

İNSAN SERMAYESİ GELİŞİMİ İLE YÜKSEK REKABET GÜCÜ

 • YÖNETSEL YETKİNLİK STANDARTLARI

  Özelleştirilebilir Davranışsal Yetkinlik Standartları Kütüphaneleri

 • TEKNİK YETERLİLİKLER

  Özelleştirilebilir Teknik ve Mesleki Yeterlilikler Kütüphaneleri

 • ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  360° Periyodik Ölçme ve Değerlendirme

  Çoklu Beceri Aşamalı Gelişim Ölçme ve Değerlendirme

 • GELİŞİM ve EĞİTİM YÖNETİMİ

  On-Line Eğitim Planlama ve Uygulama

  Sınıf içi Eğitim Planlama ve Uygulama

HERŞEY YETKİN İNSAN İLE VERİMLİ

Yetkin ve Yeterli İnsan Sermayesi ile Engelleri Aşmaya Hazır mısınız?

Request Form