Verimlilik için Günlük Yönetim Maliyetleri?

 İş performansı ve verimliliğin, bağlı kurumlar ve kurum içinde günlük olarak izlenmesi, her çalışan seviyesinde basit ve yalın araçlar ile ihtiyaç duyulan bilginin sağlanması, hedeflerin yakalanabilmesi için en öncelikli unsurdur. Yönetim katmanlarında yukarıya doğru bilgi akışının sağlanması, ilk kademe yöneticilerin ilk seviye verilerle performans izlemelerinden çok daha maliyetlidir. Veri ve bilginin bir üst katmana çıkması için her katmanda yeniden işlenmesi ve bilginin şekillendirilmesi, bilgi akışında gecikmelere ve aynı zamanda harcanan zaman ve çabayla ek maliyetlerin oluşmasına yol açar.  Özellikle çoğu karar alma süreci ya bilgiyi bekler yada tam bilgiye ulaşmak için zaman kısıtlı ise tecrübeye dayalı kararlar alınır. her iki durum, gerek problemlere müdahalede gecikme gerekse oluşan fırsatları etkin kullanamama gibi sonuçlar doğurur. Kaçırılan fırsatlar ve müdahalede gecikmeler kurumlar için önemli kayıplara ve maliyetlere yol açar.
 IPS ESS Finans, üretim, kalite, iş güvenliği, tedarik zinciri, pazarlama, satış ve  satınalma gibi bir çok sürecin günlük performanslarının, kurum içi raporlama katmanlarında oluşan zaman ve bağlı maliyetleri ortadan kaldırarak,  tek bir ortamda izlenmesi için esnek araçlar sunar.
 Tüm iş süreçleri ve birim performanslarının yalın biçimde günlük izlenebilmesi, kurumsal verimlilik gelişiminde etkin bilgi akışı, uzun dönemli kurumsal hafızanın güçlü bir veri bütünlüğü ve güvenliği ile sağlanması, verimlilik yolculuğunda işletmelerin güçlü temeller üzerinde faaliyet yürütmelerini sağlar.